Giống cỏ chịu đất ngập úng - Paspalum atratum, giong-co-chiu-dat-ngap-ung

Paspalum atratum

Paspalum atratum

Paspalum atratum