Hạt giống mướp Nhật (Lặc lè), hatgiongmuopnhat

mướp nhật-lặc lày-lặc lè

mướp nhật-lặc lày-lặc lè

mướp nhật-lặc lày-lặc lè